Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám práci v zahraničí a jsem v evidenci českého úřadu práce
Oblast: Občansko-právní
Související situace: Sehnal jsem práci v zahraničí, co teď?
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Gratulujeme k úspěchu! Pokud se Vám podařilo sehnat zaměstnání v zahraničí, a přitom jste v evidenci českého úřadu práce, je třeba mít stále na paměti povinnosti uchazeče o zaměstnání, o kterých jste byli poučeni při vstupu do evidence úřadu práce. Jednou z těchto povinností je "oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání." Pro Vás z toho vyplývá, že nejpozději do 8 dnů od podpisu pracovní smlouvy se zaměstnavatelem musíte bezpodmínečně tuto skutečnost úřadu práce nahlásit! Vaše evidence na úřadu práce pak skončí dnem Vašeho nástupu do zaměstnání. Rozhodně doporučujeme, abyste svého poradce nebo poradkyni, ke které na úřadu práce docházíte, předem informovali o tom, že hledáte práci v zahraničí a domluvili se podrobně, jakým způsobem a v jakých lhůtách oznámíte svůj nástup zaměstnání a jaké dokumenty bude třeba doložit. Obecně se doporučuje, že pokud se rozhodnete odjet mimo Českou republiku a hledat práci v cizině, ukončit evidenci na vlastní žádost těsně před Vaším odjezdem. Odpadnou Vám tím veškeré oznamovací povinnosti vůči úřadu práce. 

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Úřad práce ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,
Zveřejněno web: Min. práce a soc. věcí, Úřad práce ,