Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Hledání pracovního uplatnění na trhu práce je mnohdy velmi obtížné. Jednou z cest jak se na trhu práce uplatnit je učinit rozhodnutí a začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná se živnostenským oprávněním. Toto rozhodnutí nám dává možnost být zaměstnavatelem sám sobě, nemuset se podřizovat žádnému vedoucímu nebo nadřízenému, dodržovat pravidla stanovené jiným zaměstnavatelem. Současně nám toto rozhodnutí dává možnost v plné míře a rozsahu uplatnit a rozvinout své dovednosti, znalosti a podnikatelské myšlenky. Toto rozhodnutí nám taktéž umožňuje to, nedělit se z nikým o úspěchy a finanční prostředky dosažené naší podnikatelskou činností.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,