Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci založit vlastní firmu
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
Chci založit společnost s ručením omezeným
Chci založit akciovou společnost
Chci založit družstvo


ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Mít nápad nestačí. Je třeba vědět, jak jej realizovat, a která forma podnikání bude nejvhodnější. Doporučeným východiskem je vytvoření podnikatelského plánu a správná volba formy podnikání. Kromě podnikatele – fyzické osoby lze podnikat i jako právnická osoba, kdy lze volit z několika typů obchodních společností. S prvním nápadem na otevření vlastní živnosti nebo podniku bývá často spojeno přesvědčení budoucího podnikatele o jedinečnosti a výlučnosti daného projektu. To může být mnohdy pravda, přesto však pamatujte, že k úspěšnému podnikání to zdaleka nestačí. Podnikání je riziko. Pokud svůj podnikatelský záměr předem dostatečně nepromyslíte, můžete si způsobit zbytečné a velice nepříjemné komplikace. Ideální je, když si předem sestavíte podrobný podnikatelský plán. Přijetím statutu podnikatele na sebe přebíráte odpovědnosti, které běžný občan - zaměstnanec, vnímá jen minimálně. Například zdravotní a sociální pojištění odvádí za zaměstnance ze zákona jejich zaměstnavatel. Podnikatel tyto odpovědnosti přenáší na sebe. Zahájením podnikání tak pro podnikatele začíná jeho pravidelná komunikace se zdravotní pojišťovnou a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úplně prvním krokem je ohlášení živnosti pojišťovně i ČSSZ. Přinejmenším jednou za rok pak podnikatele čeká komunikace s daňovou správou v podobě podávání přiznání k různým typům daní, které je povinen odvádět.
Hodláte svou živnost provozovat v samostatné provozovně? Pokud ano, je třeba vědět, jaké aktuální požadavky musí provozovna splňovat z hlediska hygieny, stavebních úprav, požárního zabezpečení a podobně. V provozovně budete téměř určitě řešit povinnosti podnikatele při placení rozhlasových a televizních poplatků
Obchodní společnosti a družstva vznikají ve dvou etapách. V první etapě dochází k založení společnosti a v druhé etapě dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Samotné založení společnosti neznamená její právní existenci. V období mezi svým založením a vznikem obchodní společnost nemá právní subjektivitu (nemůže nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob) a neexistují ani její orgány. Společníci společnosti jsou jenom v postavení zakladatelů, ne společníků.
V případě, že někdo (zakladatelé nebo jakékoli jiné osoby) jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán (např. jednání o uzavření pracovní smlouvy mezi zakladateli společnosti a zaměstnanci ohledně vykonávání práce pro společnost, uzavření nájemní smlouvy k pronájmu prostorů, kde bude společnost vykonávat svoji činnost, apod.). V případě, že společníci nebo příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do 3 měsíců od vzniku společnosti, platí, že společnost byla zavázaná z těchto jednání od počátku. V opačném případě zůstanou z těchto jednání zavázány osoby, které jménem společnosti před jejím vznikem jednaly. Založení a vznik obchodních společností a družstev je v zásadě složitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících úkonů

Související legislativa

Užitečné odkazy

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Vrchní soudy ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: Min. spravedlnosti ,