Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Agentura mi nabídla, že mě zaměstná a pak půjčí firmě
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

​Agenturní zaměstnávání je vhodné například pro studenty, kteří využívají především zkrácených pracovních úvazků v administrativě. Oblíbené je také u lidí, kteří jsou takzvaně between jobs, tedy hledají si stálou, dlouhodobější práci, ale zatím nic nemají, a tak přijmou krátkodobou nabídku.

Má Vaše agentura k této činnosti povolení Úřadu práce České republiky? Pokud ano, nejde o nic nezákonného. Této situaci se říká agenturní zaměstnávání nebo také dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a je upravena i legislativně. Jednak v Zákoně o zaměstnanosti a dále také v Zákoníku práce.

Obecně při agenturním zaměstnávání  jde o trojstranný vztah mezi dočasným zaměstnavatelem klienta (uživatelem), zaměstnancem a agenturou práce pro dočasné zaměstnání. Je nutné vědět, že Vaše agentura práce Vás může dočasně přidělit k výkonu práce k jinému zaměstnavateli jen na základě písemného  ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit Vám dočasný výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Agentura o této skutečnosti musí také uzavřít dohodu o Vašem dočasném přidělení s jiným zaměstnavatelem (uživatelem). Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

V případě, že máte pochybnosti, obraťte se na příslušnou pobočku Státního úřadu inspekce práce.

Související legislativa

Užitečné odkazy

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,