Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Dostal/a jsem hodnotný dar
Oblast: Občansko-právní
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Darování (lat. dare) je bezúplatný převod daru, tedy věci nebo práva, případně i slib něčeho. Právně je realizováno prostřednictvím darovací smlouvy mezi dárcem a obdarovaným.
Darovací smlouvou projevuje dárce štědrost vůči obdarovanému a obdarovaný není vůči dárci vázán k protiplnění.
Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek a to buď nemovitý nebo movitý. V případě budoucího majetku by mohl darovat maximálně jeho polovinu (§ 2058 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pokud se dárce rozhodne darovat věc, kterou ještě nemá, pak je pro splnění platnosti smlouvy třeba zavázat se v ní, že dárce věc nabude (§ 2058 odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Okresní soudy ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,