Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci požádat o informace
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

Stěžejním právním předpisem v právu na informace je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon upravuje podmínky právo svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytnuty. Uvedený zákon tak stanovuje povinným orgánům povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jejich působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Zatímco zákon o svobodném přístupu k informacím je obecný právní předpis, tedy vychází se z jeho ustanovením v případech, kdy není věc, která je předmětem žádosti upravena speciálním právním předpisem např. zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj, Nejvyšší soudy, Vrchní soudy, Okresní soudy, Úřad práce, ČSSZ, Zdravotní pojišťovna, Finanční úřad, Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,