Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci se odvolat…
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
V současné době, se lze odvolat takřka proti všemu, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně. Řízení o odvolání probíhá v režimu apelace, tzn. odvolací orgán, který je orgánu I. stupně v dané věci bezprostředně nadřízen, přezkoumává správnost napadeného rozhodnutí po všech stránkách (po stránce právní i skutkové) a pokud odvolání shledá důvodným, napadené rozhodnutí zruší a podle své úvahy buď věc vrátí zpět k dalšímu řízení, nebo rozhodne ve věci sám. Proti rozhodnutí o odvolání se již odvolat nelze. Je nutné si rovněž uvědomit, že podat odvolání např. proti rozhodnutí je právem, nikoliv povinností. Je tedy na uvážení dotyčného účastníka zda této možnosti využije či nikoliv. V případě, že není proces odvolání upraven zvláštním zákonem (např. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) použije se obecný právní předpis, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který upravuje v příslušných paragrafech odvolací řízení.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj, Okresní soudy, Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,