Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci si stěžovat…
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod

Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v případě, že nejste spokojeni se způsobem např. postupu nějakého správního orgánu. V případě vaší nespokojenosti je vždy dobré vyčerpat všechny ostatní možnosti. Stížností tak může být: a) písemné nebo ústní podání fyzických a právnických osob vyjadřující nespokojenost nebo podání, jímž se tyto osoby obracejí na příslušné orgány ve věci ochrany oprávněného zájmu; b) individuální písemné nebo ústní podání dotčených fyzických a právnických osob, jímž se obracejí na správní orgán ve věci nevhodného chování úředních osob nebo postupu správního orgánu ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany (řádný či mimořádný opravný prostředek nebo opatření proti nečinnosti); c) podání fyzických a právnických osob, které jsou žadateli o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které si na základě ustanovení § 16a uvedeného zákona stěžují na postup při vyřizování žádosti o informace. Obecný právní předpis, který by upravoval postup při podávání stížností neexistuje. V případě stížností týkajících se nevhodného chování úředních osob a postupu správního orgánu upravuje § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v případě vyřizování stížností na postup při vyřizování žádosti o informace upravuje § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Samotnou kapitolou jsou anonymní, tedy nepodepsané stížnosti, které byť bez jakékoliv možnosti odpovědět jejich pisateli, se rovněž na většině úřadů evidují a prověřují.
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj, Okresní soudy, Úřad práce, Zdravotní pojišťovna, Finanční úřad, Škola ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,