Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci uspořádat happening, demonstraci, protest
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Občané mají právo pokojně se shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Demonstrace je shromáždění lidí na veřejném prostranství za účelem předvedení společného názoru, zpravidla politického rázu. Účastník demonstrace se nazývá demonstrant. Happening je výraz se širší škálou významů. Může označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění, některé slovníky uvádějí happening jako základní nebo dokonce jediný význam používání netradičních uměleckých forem a prvků (například divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. Protest je ústní nebo písemné sdělení obsahující námitku, zřetelný nesouhlas nebo jasně vyjádřený odpor proti nějaké skutečnosti . Lidskou činnost spojenou s projevováním protestu obvykle nazýváme protestování. Skupina více osob vyjadřující protesty se obvykle nazývá protestní shromáždění.  
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec I., Obec II., Obec III., Kraj ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,