Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Přišla mi obálka s červeným pruhem
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Pokud člověk obdrží obálku s červeným pruhem, považuje tuto věc nebo má ji obvykle spojenou s nějakou možnou komplikací. Samozřejmě to nemusí být pravda, nicméně proces na základě kterého se doručují tyto obálky je pevně svázán předpisy a tak nelze postupovat jinak. Správní orgány by měly při doručování písemností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, prostřednictvím České pošty používat obálky s modrým pruhem, s výjimkou případů, kdy by ze zvláštního zákona bylo možno alespoň nepřímo dovodit, že jde o písemnost takové povahy, u níž nepřipadá v úvahu její předání osobě odlišné od adresáta; v tomto bude možno doručit písemnost obálkou s červeným pruhem. Doručovat písemnosti v obálce s červeným pruhem by měl správní orgán rovněž v případě, kdy by bylo zřejmé, že je vzhledem k okolnostem případu nezbytné, aby bylo doručeno přímo účastníkovi a zároveň nebylo správnímu orgánu známo, zda a komu udělil účastník řízení plnou moc pro přebírání písemností, popřípadě tehdy, když by správnímu orgánu bylo známo, že adresát písemnosti udělil plnou moc pro přebírání písemností určených do vlastních rukou osobě, která vystupuje v řízení s protichůdným zájmem. 
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec III., Kraj, Nejvyšší soudy, Vrchní soudy, Okresní soudy, Úřad práce, Škola ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,