Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chci vědět, jak se ukončuje manželství
Oblast: Občansko-právní
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
V České republice lze rozvést každé manželství. Rozvod probíhá vždy před soudem a může proběhnout buď ve formě sporného rozvodu, kdy soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství a návrhu na rozvod nemusí vyhovět, nebo na základě dohody obou manželů, kterou soud při splnění dalších zákonných podmínek zásadně respektuje a manželství bez dalšího zkoumání rozvede. Vždy však musí být nejdříve vyřešeny poměry nezletilých dětí a otázky majetkové.

Římskokatolická církev považuje manželství za svátost doživotně (resp. do smrti manžela) zavazující a nezrušitelnou („co Bůh spojil,ať člověk nerozlučuje“; „dokud nás smrt nerozdělí“). Kanonické právo římskokatolické církve nezná proto rozvod v tom smyslu slova, v jakém existuje například v českém právu. Pokud používá slovo rozvod, má na mysli „odluku manželů“, což je defakto rozhodnutí příslušných církevních orgánů akceptující fakt, že manželé spolu nemohou ze závažných důvodů vést řádný manželský život, a přijímající a do jisté míry morálně ospravedlňující situaci, kdy si sezdaní dále vzájemně neplní své manželské povinnosti (obvykle to znamená, že žijí odděleně). Manželství však i nadále trvá a je (z hlediska římskokatolického kanonického práva) nepřekročitelnou překážkou novému sňatku.
Nicméně z pohledu právních předpisů, lze i manželství uzavřené před římskokatolickou církví rozvést.
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Okresní soudy ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,