Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Mám ho rád/ mám ji ráda (registrované partnerství)
Oblast: Občansko-právní
Související situace:
ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., (dále jen „zákon o partnerství“). Registrované partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do registrovaného partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do registrovaného partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do registrovaného partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Registrované partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.​
 
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: Obec III. ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: ,