Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
TOP10 životních situací
Chceme se vzít!
Oblast: Občansko-právní
Související situace:

ZAČÍT ŘEŠIT
Informační úvod
​Na území České republiky lze uzavřít manželství dle platných právních předpisů formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Manželství lze uzavřít:
- před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
- před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, - které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
- před orgánem státem registrované církve
- před orgánem státem registrované náboženské společnosti
- před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
- v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
- před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
- v cizině též před orgánem k tomu zmocněným. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS rozhodující: ,
Orgány VS vyjadřující: ,
Orgány VS podávající informace: ,
Zveřejněno web: , odbor občansko - správních agend