Kterou planetu bude vhodné v budoucnu navštívit, i o tom se mluvilo na setkání fyziků ZŠ

11. prosinec 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Václav Hajda
Kterou planetu bude vhodné v budoucnu navštívit, i o tom se mluvilo na setkání fyziků ZŠ

V pondělí 9. prosince 2019 se v dopoledních hodinách konalo v pořadí již šesté setkání učitelů fyziky působících v základních školách na území Zlínského kraje, které bylo připraveno vedením krajského Pedagogického kabinetu Fyzika.

Tentokrát jsme se sešli na hvězdárně a v planetáriu v Uherském Brodě, kde byl připraven zajímavý program.

V první části jsme navštívili hvězdárnu. Dopoledne nám ještě počasí přálo počasí a tak jsme naše setkání zahájili pozorováním Slunce. Následně se nám dostalo podrobného výkladu o historii i současnosti zdejších astronomických pozorování. Prohlédli jsme si dalekohledy, všechny typy slunečních hodin, dozvěděli se spoustu zajímavostí o pozorování Slunce a komet.

S průvodcem hvězdárnou, Leošem Assmannem, jsme diskutovali o možnostech spolupráce se ZŠ. Byli jsme seznámeni jak s programy pro žáky ZŠ na hvězdárně, tak s možností akcí pořádaných hvězdárnou přímo na školách, například v rámci dnů Země.

Po ukončení programu na hvězdárně jsme se přesunuli do kulturního domu, kde setkání pokračovalo ve zdejším planetáriu. Poslechli jsme si přednášku Ing. Rostislava Rajchla a Víta Valečky o sluneční soustavě, pozorování noční oblohy, kometách a galaxiích. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o průzkumu sluneční soustavy a planet, včetně doporučení, kterou planetu bude vhodné v budoucnu navštívit.

S přednášejícími jsme na závěr diskutovali o nabídce programů planetária pro ZŠ a o uplatnění těchto programů ve výuce fyziky.

Většina přítomných učitelů navštívila hvězdárnu a planetárium v Uherském Brodě poprvé. Setkání bylo inspirací pro využití těchto institucí ve výuce fyziky a pro návštěvu těchto míst i se žáky ZŠ.

Hvězdárna a planetárium v Uherském Brodě pořádají také spoustu zajímavých akcí pro veřejnost. Nabídku a více informací naleznete na stránkách Hvězdárny Uherský Brod.