Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2021/2022

28. červenec 2021
Management
Autor/ka článku: MŠMT
Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2021/2022

MŠMT schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022.

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022 najdete na webových stránkách České školní inspekce ČR.

Současně MŠMT schválilo také Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2021/2022, který rovněž naleznete na webových stránkách České školní inspekce ČR.

Zdroj: MŠMT