Kreativní kampaň „Naše planeta, naše zdraví“

12. duben 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Michal Ziegler
Kreativní kampaň „Naše planeta, naše zdraví“

U příležitosti Světového dne zdraví 7. 4. 2022 a Světového dne bez tabáku 31. 5. 2022 vyhlašuje Státní zdravotní ústav kreativní kampaň pro děti s názvem „Naše planeta, naše zdraví“.

Tabák: hrozba pro naše zdraví i životní prostředí. Další důvod, proč nezačínat.

Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem kampaně je zvýšit povědomí dětí o rizicích užívání tabákových výrobků a dopadu tabákového průmyslu na životní prostředí.

Proč je potřeba se o životní prostředí zajímat?

Podle WHO znečištění naší planety významně ovlivňuje zdraví lidí a klimatické změny jsou největší zdravotní hrozbou 21. století.

Významné riziko pro životní prostředí představuje i tabákový průmysl. Zdravotní následky kouření jsou již dlouho známé, ale pěstování tabáku a výroba tabákových výrobků má také velké dopady na životní prostředí.

 • Odpad z tabákových výrobků obsahuje více než 7 000 toxických chemikálií včetně karcinogenů, které se dostávají do životního prostředí a hromadí se v něm. Nedopalky cigaret představují každý rok více než 766 milionů kilogramů toxického odpadu.
 • Rozklad cigaretového filtru v přírodě může trvat až 14 let.
 • Nedopalky odhozené na plážích se působením slunečního záření a vlhkosti rozkládají a uvolňují nebezpečné látky do mořského ekosystému a vstupují do potravinového řetězce, což může mít negativní dopady na lidské zdraví.
 • Odhozené nedopalky způsobují ročně v lesích obrovské požáry, kvůli kterým umírají tisíce zvířat.
 • Při pěstování tabáku je každý rok zničeno asi 35 000 km2 půdy, to je téměř polovina rozlohy ČR.
 • Jako palivo pro sušení tabákových listů se využívá dřevo, což opět znamená kácení stromů a úbytek lesů. Každý rok je tabákovým průmyslem pokáceno přibližně 600 milionů stromů.
 • Zátěží pro planetu jsou také bezdýmné tabákové výrobky a elektronické cigarety. I v nich je obsažen nikotin, který lze získat pouze z tabákových listů. Navíc tyto výrobky tvoří elektroodpad, který vyžaduje velké náklady na likvidaci.

Touto kampaní chceme přispět k tomu, aby si děti uvědomily tyto souvislosti, a měly tak další pádný důvod, proč nezačínat s tabákovými výrobky.

Komu je kampaň určena

 • žákům 1. stupně základních škol
 • žákům 2. stupně základních škol

Co je cílem kampaně

Děti se mají zamyslet nad tím, jaký vliv má tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků na naši planetu a naše zdraví, a své nápady kreativním způsobem ztvárnit.

Jak se zapojit

Vaším úkolem bude:

 • Vybrat formu zpracování tématu (výstava jednotlivých prací / jeden společný výtvor /krátké video do 2 minut ideálně v rozlišení 1280×720). Práce je možná skupinová, ve třídách nebo mohou spolupracovat i třídy dohromady. Počet zapojených tříd v rámci školy není omezen.
 • Fotografie prací nebo hotová videa zaslat spolu s přihlašovacím lístkem (viz příloha v souborech ke stažení) přes www.uschovna.cz s předmětem „Naše planeta, naše zdraví 2022“ nejpozději do 20. května 2022 na e-mailovou adresu příslušného regionálního
  pracoviště podpory zdraví Státního zdravotního ústavu.

Kontaktní e-maily k zasílání Vašich prací dle krajů

Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj: kampane@szu.cz
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj: petra.nekvapilova@szu.cz
Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj: daniela.jansikova@szu.cz
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj: monika.zolta@szu.cz
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj: lenka.vrzalova@szu.cz
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj: vera.vykoupilova@szu.cz

Vyhodnocení

Z každého kraje Státní zdravotní ústav (SZÚ) vybere z obou kategorií (1. i 2. stupně ZŠ) jednu nejzajímavější, nejnápaditější práci, která postoupí do celostátního kola. Tyto práce budou zveřejněny 31. května 2022 na facebookové stránce Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ, kde během jednoho týdne veřejnost pomocí „lajků“ vybere 3 nejnápaditější výtvory z obou kategorií (1. i 2. stupně ZŠ).

Vyhlášení

Vyhlášení proběhne na facebookové stránce a na webu www.szu.cz. Vybrané práce budou odměněny cenami a současně bude vítězným třídám nabídnuta realizace zdravotně-výchovného programu dle vlastního výběru zdarma. Vítězné práce z krajských kol budou po skončení kampaně a následné domluvě s autory vystaveny v prostorách Státního zdravotního ústavu.

Těšíme se na nápady a práce Vašich žáků!

V případě dotazů kontaktujte organizátora akce: eva.ulicna@szu.cz, tel.: 267 08 25 01.

Více informací na facebookové stránce Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ.