Kreativní aktivity ve výuce španělského jazyka

26. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Hana Martinková
Kreativní aktivity ve výuce španělského jazyka

Dne 20. března 2019 se v prostorách Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť uskutečnilo třetí setkání pedagogů základních a středních škol působících na území Zlínského kraje, kteří vyučují španělský jazyk.

Za účasti zástupců základních škol, gymnázií a středních odborných škol různého zaměření zahájila společné jednání Mgr. Hana Martinková, vedoucí pedagogického kabinetu španělský jazyk, která seznámila přítomné s programem druhého setkání, zaměřeným zejména na kreativní aktivity využitelné ve výuce španělského jazyka.

Hlavní slovo na třetím setkání měla Mgr Lucie Gramelová, lektorka jazyků a autorka mnoha jazykových knih, které popularizují moderní jazykové metody.

V první části setkání se paní Gramelová věnovala zejména typologii studentů z hlediska jejich vnímání a způsobu učení se. Zmínila výhody a nevýhody jednotlivých typů a způsoby, kterými je možné se jim věnovat, aby lépe využili svůj potenciál. Na praktických ukázkách předvedla, jaká aktivita je vhodná pro jednotlivé typy a jak ji využít v hodině španělského jazyka.

V další části se věnovala příkladům jednotlivých aktivit, které jsou vhodné pro výuku cizích jazyků.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračovala lektorka v představování jednotlivých typů aktivit vhodných pro určitý typ studenta. Věnovala se aktivitám, které jsou vhodné pro vizuální typ, kinestetický typ, auditivní typ. Ke každému typu uvedla několik názorných ukázek aktivit a vysvětlila jejich použití v hodinách španělštiny. U každé aktivity se rozvinula diskuze o dalších možnostech jejich využití.

Na konci setkání následovala diskuze, ve které účastníci vyjádřili své názory na různé aktivity, které používají ve výuce a jejich výhody a nevýhody. Také se věnovali hodnocení a známkování jednotlivých aktivit.

Účastníky tato problematika zajímala, celé setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a věřím, že příští setkání proběhne v podobném duchu

 

Hana Martinková, vedoucí pedagogického kabinetu španělský jazyk

OPVVV logo.png