Krajský odbor školství bude mít nového vedoucího

15. červen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Krajský odbor školství bude mít nového vedoucího

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje bude mít nového vedoucího. Stanislava Minaříka, který po mnoha letech řízení odboru odchází do důchodu, vystřídá od 1. září Lubomír Doležel. Rada Zlínského kraje ho do funkce jmenovala na základě úspěšného konkurzu.

„Pan doktor Minařík vedl odbor školství téměř celou dobu dosavadní existence Zlínského kraje s výjimkou krátkého období, kdy působil jako kancléř hejtmana. Protože k 31. srpnu odchází do penze, museli jsme hledat vhodného uchazeče. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci a na základě výsledků i komplexní analýzy profilu byl vybrán Mgr. Lubomír Doležel,“ sdělila ředitelka krajského úřadu Jitka Hlavačková.

Lubomír Doležel vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pracoval jako středoškolský učitel. Posledních dvacet let působí jako starosta Fryštáku. Této funkce se však s nástupem na místo vedoucího odboru vzdá.

 

Zdroj: Zlínský kraj