Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Členové minitýmu pro podporu polytechnického vzdělávání KAP III

Členové minitýmu pro podporu polytechnického vzdělávání KAP III

Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení se specifickým zaměřením na získávání poznatků o technice, osvojování si technických dovedností a kladných postojů k technice. Podstatný je přitom rozvoj technického myšlení a tvořivosti. Předponou…