Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Členové minitýmu pro podporu kariérového poradenství KAP III

Členové minitýmu pro podporu kariérového poradenství KAP III

Kariérové poradenství je pomáhající disciplína aplikovaných sociálních věd, která se především v západních zemích rozvíjí déle než sto let. Jde o systém poradenských služeb s cílem pomáhat jednotlivcům nebo skupinám jakéhokoliv věku při rozhodování v…