O projektu

O projektu
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

​​Ve Zlínském kraji došlo 1. 1. 2016 k zahájení projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007), jehož realizátorem je Zlínský kraj.Projekt KAP – přehled informací.pdf​​Kontaktní osoba: