Minitýmy

Minitýmy
Členové minitýmu pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity KAP III

Členové minitýmu pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity KAP III

V současném vyspělém světě se stává výchova k podnikavosti nezbytnou součástí ekonomického růstu a kvality života. Se zrychlujícím se technologickým pokrokem se mění i trh práce, který vyžaduje stále větší flexibilitu. Přichází čtvrtá průmyslová revoluce,…