Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

2. červen 2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Zlínský kraj zpracoval nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje na období 2019-2021 (KAP II). Dokument byl dne 30. 4. 2020 projednán a schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Akční plán je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, který identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Dokument stanovuje priority a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, byl zpracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odborným garantem projektu P-KAP a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,” vysvětlil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků. Některé tyto uvedené oblasti budou podporovány také v základních, mateřských školách, neformálním a zájmovém vzdělávání. Projekt KAP má na území kraje mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV  a IROP, ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Obsah dokumentu:

Analytická část

  • Analýza potřeb v území
  • Analýza potřeb škol

Stanovení priorit Prioritizace potřeb na území kraje

Návrh řešení Krajský akční plán II

Přílohy

 

Při zpracování návrhu řešení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání vycházel realizační tým z již existujících koncepčních a strategických dokumentů na národní i krajské úrovni, z Postupů KAP a příslušných metodických listů vytvořených v rámci projektu P-KAP. Součástí celého schváleného dokumentu je Analýza potřeb v území, Analýza potřeb škol, Prioritizace potřeb na území kraje, Návrh řešení a přílohy, jejichž součástí je Rámec pro investice do infrastruktury.

Více informací najdete na krajském portále Zkola.cz v sekci Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

—-

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Baťová (kap@kr-zlinsky.cz, lenka.batova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 422)