Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

12. květen 2021
Aktuality
Autor článku: Zuzana Pátíková
Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a SŠ

Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP II (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž proběhne v úterý 15. 6. 2021 v době 10:00–11:30. Registrace do úterý 7. 6. 2021.

Soutěž proběhne v deseti kategoriích: Z6, Z7, Z8 a Z9 (kategorie základních škol), S1, S2, S3 (kategorie středních škol nematuritních oborů)  SM1, SM2, SM3 (kategorie středních škol maturitních oborů).

Forma soutěže je interaktivní s využitím webového rozhraní. Třídní kolektiv může být během soutěže prezenčně ve školní třídě disponující počítačem s připojením na Internet nebo distančně ve vhodném komunikačním systému využívaném pro distanční výuku. Přihlášení třídního kolektivu provede pedagogický pracovník (ne nutně učitel matematiky), který bude během soutěže přítomen jako pedagogický dozor, bude garantem regulérnosti průběhu soutěže, bude zprostředkovávat komunikaci mezi třídou a webovým rozhraním a zadávat výsledky do systému.

Registrace třídních kolektivů:

Třídní kolektiv přihlásí učitel prostřednictvím webového formuláře, kde uvede svůj mailový kontakt, školu, třídu, počet žáků ve třídě a vybere podle ročníku soutěžní kategorii. Jeden učitel může přihlásit do soutěže pouze jeden třídní kolektiv. Přihlášení (registrace) je možná do úterý 7. 6. 2021 prostřednictvím online formuláře. 

Pravidla a průběh soutěže:

Učitel – garant soutěžícího třídního kolektivu obdrží mailem nejpozději den před soutěžním dnem přístupové heslo do systému a podrobná pravidla soutěže.

V den soutěže v 10:00 budou v systému zpřístupněny všechny soutěžní úlohy. Bude dostupná také verze zadání k tisku či k elektronické distribuci zapojeným žákům. Odpovědi bude možné do systému vkládat průběžně. V 11:30 bude přijímání odpovědí ukončeno – zablokováno. O soutěžních úlohách je povoleno komunikovat pouze v rámci jednoho třídního kolektivu. Během soutěže jsou povoleny kalkulačky. Používání mobilních telefonů a dalších IT zařízení je povoleno výhradně pro potřeby komunikace.

Odměna pro nejlepší kolektivy:

Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé kategorii bude exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci nebo do expozice Vida v Brně. Vzhledem k epidemiologické situaci exkurze proběhnou po domluvě během následujícího školního roku. Organizátor soutěže uhradí vítězným třídním kolektivům dopravu autobusem, vstupné do expozic, případně některý z matematických vzdělávacích programů. Kolektivy závěrečných ročníků odměníme symbolicky jinak.

Kontakt: patikova@utb.cz

Aktivita je realizována v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.