Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně odstartovala Březen – měsíc čtenářů

2. březen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Gabriela Winklerová
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně odstartovala Březen – měsíc čtenářů

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se opět po roce zapojuje do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Téma dvanáctého ročníku je nanejvýš aktuální – „udržitelnost“. Vedle bohatého – převážně online programu knihovna připravila pro své čtenáře hned několik novinek.

 „Ve snaze co nejvíce zpřístupnit literaturu našim nejmladším čtenářům ve stávající nelehké době, rušíme po dohodě se zřizovatelem od 1. března 2021 s trvalou platností poplatky
za vyřízení objednávek a rezervací, které realizuje registrovaný čtenář do 15 let.“,
 sděluje ředitel knihovny Jan Kaňka.

Současně v rámci „Března měsíce čtenářů“ nabízí knihovna po celý tento měsíc nově zaregistrovaným čtenářům do 15 let roční registraci zdarma. K registraci je nutná osobní návštěva v knihovně spolu se zákonným zástupcem, pro rychlejší odbavení je vhodné udělat si online předregistraci z pohodlí domova.

Další březnovou novinkou, kterou chce knihovna přispět ke zvýšení uživatelského komfortu svých čtenářů, je možnost vyzvedávání předem objednaných nebo rezervovaných dokumentů jinou osobou, než samotným čtenářem. Umožní to číselný kód, který obdrží čtenář v oznamovacím e-mailu, SMS nebo dopise. „Pro vyzvednutí rezervace stačí uvedený kód, není nutný čtenářský průkaz ani osobní přítomnost čtenáře. Při vyzvedávání více dokumentů současně je nutné znát kód ke každému dokumentu.“, doplňuje vedoucí útvaru služeb Dagmar Marušáková.

Přestože stávající situace akcím pro veřejnost a setkávání nepřeje, knihovna pro své čtenáře připravila bohatý program. Náhradou za tradiční besedy v knihovně tak bude třeba outdoorová akce na čerstvém vzduchu Zašifrovaná procházka Zlínem. Tu ocení zejména příznivci luštění a šifer. Od 8. do 21. března bude v centru Zlína připraveno 10 stanovišť, která budou účastníci odhalovat pomocí převážně literárních hádanek. Procházka bude vhodná i pro rodiny s malými dětmi, které na každém stanovišti najdou malé překvapení
a budou sbírat razítka za splněné úkoly. Úspěšní absolventi celé šifry budou odměněni originálními dárky knihovny.

Další venkovní aktivitu nabízí knihovnická výzva „Udělejme Dřevnici opět krásně modrou!“. Kdokoliv se může v průběhu března přidat a pomoct knihovníkům s úklidem okolí zlínské řeky v duchu názvu románu zlínského spisovatele Antonína Bajaji Na krásné modré Dřevnici.

Naopak do online prostoru se s ohledem na pandemii přesunul populární Klub milovníků knih. Pokud vás zaujme téma Knihy proti trudomyslnosti, můžete se připojit přes Zoom
10. března v 17 hodin.

Dalším online pořadem bude 17. března v 17 hodin beseda Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech. Tomáš Pospíšil, člen České společnosti ornitologické, lesní inženýr
a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně se v ní bude věnovat trendům vývoje ptačích populací a jejich znatelnému úbytku v české krajině. „Současná dramatická proměna našeho životního prostředí nesouvisí jen s dopady industrializace a klimatických změn, ale také s naším bezprecedentním přístupem k využívání přírodních zdrojů. Pozorovat kosa horského, jenž byl v minulosti poměrně běžným horským druhem, je dnes již vzácnost.“, poodhaluje z obsahu besedy Tomáš Pospíšil.

ný rozvoj budou také náměty březnového podcastu knihovny Na vlně s…, jehož hosty budou lokální podnikatelé, provozující své firmy s respektem a láskou k životnímu prostředí a přírodě. Pozvání přijala Jana Juzová, majitelka květinářství Kytku do bytku, ve kterém nedostanete květiny zabalené v igelitu, a Iveta Růžičková, majitelka prodejní galerie Courage, která podporuje slow fashion neboli pomalou módu, tedy českou výrobu, kvalitní materiály z ověřených zdrojů, malovýrobu, ruční práci a individualitu každého člověka – zákazníka.

Nedílnou součástí Března měsíce čtenářů je již tradiční ocenění Čtenář roku. V minulosti knihovny volily například nejlepší Babičku čtenářku, Super učitele – super čtenáře, nebo Tátu čtenáře. Letos budou knihovny oceňovat své eČtenáře, tedy čtenáře s nejvyšším počtem eVýpůjček za předcházející rok. Výherci na regionální, krajské i celorepublikové úrovni budou odměněni eKnihami od společnosti Palmknihy.cz, partnera akce a poskytovatele služby eVýpůjčky.

Podrobný program celého Března – měsíce čtenářů i aktuální informace o provozu knihovny jsou dostupné na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz.