Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí nové služby Hra do lavice a Knížka do lavice

30. březen 2022
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Gabriela Winklerová
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí nové služby Hra do lavice a Knížka do lavice

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí základním školám nové služby. Jsou to Knížka do lavice a Hra do lavice, které mohou zpestřit výuku matematiky a českého jazyka.

Hra do lavice

Služba Hra do lavice  spočívá v půjčování souborů her pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách matematiky. Souborem se rozumí sada her pro minimálně 30 žáků. Vyučujícím jsou zároveň k dispozici také zpracované metodické listy. Školám nabízíme celkem 9 her.

Pořízení her bylo podpořeno dotačním programem MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, jež má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem. Jeho realizátorem je Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, projekt je spolufinancován Evropskou unií. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost připravila soubor her s cílem zatraktivnit a zpestřit výuku matematiky, zvýšit zájem žáků o tento předmět a zlepšit jejich kompetenci k učení a řešení problémů.

Knížka do lavice

Služba Knížka do lavice  spočívá v půjčování souborů knih pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách českého jazyka, případně ve čtenářských kroužcích či literárních klubech. Souborem se rozumí 30 exemplářů jednoho titulu. Vyučujícím jsou zároveň k dispozici také pedagogy zpracované pracovní a metodické listy uveřejněné na webu knihovny. Základním školám nabízí knihovna celkem 17 titulů knih pro 2. až 9. ročník.

Pořízení souborů knih bylo podpořeno dotačním programem MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání (ORP) Zlín s cílem podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách. Dalším důvodem je skutečnost, že si školy nemohou zakoupit knihy v takovém počtu, aby mohl každý žák ve třídě pracovat se stejným exemplářem knihy.

Půjčování knih i her je zdarma, podmínkou je registrace školy jako uživatele knihovny – právnické osoby. Seznam titulů a více informací a kontakt pro registraci školy, objednání, půjčení a vrácení souborů je na webu knihovny www.kfbz.cz/knizka-do-lavice a www.kfbz.cz/hra-do-lavice.