Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a její služby pro školy

16. září 2021
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Jana Cenková
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a její služby pro školy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2021/2022 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Programy poutavou formou obohacují a doplňují školní výuku. Jednotlivé lekce jsou založeny na dialogu a interakci, využívají výtvarné techniky a zábavné formy práce, pořady pro mateřské a základní školy nabízí také hudební úsek knihovny. Lekce podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních a občanských). Pracují také s metodami kritického myšlení a prvky informačního vzdělávání zařazují i do tematických besed.

Studentkám a studentům středních škol pomůže knihovna s výběrem literatury i doporučené četby, poradí při přípravě referátů nebo seminárních prací a také nabízí diskuzní programy. Programy se dají individuálně přizpůsobit potřebám konkrétní třídy.

Více informací najdete na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.