Krajská galerie přiblížila studentům život umělce

8. prosinec 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Šárka Michalíková
Krajská galerie přiblížila studentům život umělce

Přes 400 studentů ze 12 škol Zlínského kraje se seznámilo a vyzkoušelo si život umělce v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Program, jehož cílem bylo zjistit a ukázat, co si o umění a umělcích dneška myslí ať už umělecká nebo veřejná společnost napříč generacemi, uspořádala galerie v rámci trienále Dům umění II. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie.

Tématem letošního trienále Dům umění je život umělce. Jak je u těchto přehlídek zvykem, krajská galerie jednu z výstav umístila do netypických prostor. Většina doprovodného programu se tak uskutečnila v prostrách bývalé tovární haly, kde byla v září a říjnu k vidění výstava Zlínský salon.

Úvodní diskuze Umění dnes se zástupci uměleckých disciplín mezi 40–50 lety (výtvarníci Jana Kapelová, Martin Čada a Lenka Loch, herec Radovan Král, filmař Jonáš Vacek a cimbalistka Zuzana Lapčíková), kterou vedl novinář DVTV Jakub Vilímek, se zabývala otázkami umění v dnešním světě, rolí umělce dnes, jejich životem ale i uměleckou scénou ve Zlíně a jeho okolí.

V průběhu konání výstavy zde probíhaly workshopy pro základní, střední, vysoké školy a základní umělecké školy, které se obracely přímo na studenty a jejich názor. „Během workshopů se žáci a studenti dozvěděli, jak bylo vnímáno umění v různých etapách historie, ve skupinách našli společné téma, které by skrze umění chtěli sdělit veřejnosti, s výtvarníkem pak hledali formu a s arts manažerkou možnost, jak dílo dostat do povědomí společnosti. Navzájem si poté své nápady prezentovali,“ přiblížil edukátor Petr Nýdrle. Workshopů proběhlo celkem 15, zúčastnilo se jich 256 žáků. Díla se nejčastěji obracela na vrstevníky nebo rodiče dětí a studentů. Věnovala se tématům, se kterými přicházeli sami žáci, jako například hledání sama sebe, tlak ze společnosti, strach ze selhání a neporozumění dospělých, obzvláště rodičů. „Ze škol nám chodili pozitivní reakce. Nejčastěji o tom, jak je program překvapil, že očekávali chození kolem obrazů s nezáživným výkladem,“ dodává Petr Nýdrle.

Závěrem v 61. budově proběhla site-specific performance Umění beze smyslu, jejíž obsah vznikl ze zkušeností, názorů a postřehů umělců výtvarného, hudebního, hereckého oboru ve věku 30 let. Text vytvořila herečka alternativního divadla Činoherního klubu v Ústí nad Labem a pražských scén Andrea Uhlík Berecková, o realizaci se postaral Petr Nýdrle. Součástí byli herci Tereza Hrabalová (Slovácké divadlo Uherské Hradiště),  Anna Randárová (Horácké divadlo Jihlava, Městské divadlo Zlín), Petr Ťopek (Divadlo Komedie Praha, Divadlo 11:55 Praha) a hudebník Jan Marušák. Performance proběhla dvakrát a pokaždé byla součástí diskuze.

„Propojení umění a edukace vnímám jako důležitý směr spojování rezortu kultury a školství. Oceňuji projekty galerie, která vždy přichází s inovativními přístupy. Studenty to baví a podněcuje jejich zájem. Kreativní vzdělávání Zlínský kraj podporuje ve všech svých příspěvkových organizacích. Věřím, že tato investice se nám vrátí v podobě moudrých mladých lidí,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje.

Poslední částí trienále Dům umění II je výstava Salon L. Š., která vzdává poctu někdejšímu řediteli galerie Ludvíku Ševečkovi a seznamuje s díly více než 60 autorů, kteří byli se zlínskou galerií v době jeho působení úzce spjati. Výstava je k vidění v 1. podlaží budovy 14 do 4. 2. 2023. Komentované prohlídky pro veřejnost proběhnou 12. prosince a 23. ledna, vždy v 17 hodin.