Kraj zajistil distribuci respirátorů pro školy

1. březen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Adéla Čuříková
Kraj zajistil distribuci respirátorů pro školy

Zlínský kraj obdržel ve středu 24. února 193 720 respirátorů FFP2, které byly uvolněny z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol, ve kterých bude povolena prezenční výuka.

„Vláda zatím s ohledem na nepříznivý epidemický vývoj neupřesnila datum, od kterého povolí prezenční výuku na školách. V každém případě se na otevření škol připravujeme i ve Zlínském kraji. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci škol dostanou 3 respirátory na týden,“ informovala krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.

Jedná se o pedagogické pracovníky středních škol, zaměstnance mateřských škol, části prvního stupně a 9. ročníků základních škol, speciálních škol, školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče, zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, zaměstnance školních družin a zaměstnance školních jídelen.

„Dnes jsme prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje rozvezli respirátory do všech výdejních míst, kterými jsou obce s rozšířenou působností. Kromě 193 720 respirátorů stát dodal také 200 000 roušek do Potravinové banky ve Zlínském kraji,“ sdělil Robert Pekaj, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly a Bezpečnostní ředitel.

Možnost odběru 50 kusů roušek z Potravinové banky ve Zlínském kraji mají osoby a domácnosti, které nemají dostatek finančních prostředků na základní potřeby, např. osamělí senioři, sociálně slabé rodiny s dětmi, rodiny v azylových domech či v ubytovnách, rodiny ve finanční tísni či žijící v sociálně vyloučených lokalitách a neúplné rodiny. Pomoc je zacílena také na osoby žijící na ulici, přespávající v noclehárnách, v azylových domech a domech na půl cesty.

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. sídlí v Otrokovicích. Více na http://www.pbzk.cz/kontakty.

Zdroj: Zlínský kraj