Kraj uspořádal konferenci věnovanou problematice čtenářské gramotnosti

19. červenec 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Hana Lavičková
Kraj uspořádal konferenci věnovanou problematice čtenářské gramotnosti

Konference „Ladění“ zaměřená na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti se ve zlínské Alternativě uskutečnila ve středu 18. října. Pro pedagogy i další odbornou veřejnost ji uspořádal Zlínský kraj v rámci svého projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Konference provázená klavírními a houslovými vstupy představovala pedagogům základních, středních škol a gymnázií zlínského kraje možné přístupy a metody využitelné pro rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Konference reflektovala všechny tři tradiční složky předmětu školního předmětu český jazyk a literatura (jazykovou, slohovou a literární), v centru pozornosti pak stála tvořivá práce s texty věcného i beletristického charakteru.

Přednášejícími byli přední odborníci z českých univerzit, kteří se problematice čtenářské gramotnosti věnují nejen jako výzkumníci a vysokoškolští pedagogové, ale i jako učitelé na základních/středních školách a gymnáziích. Dr. Hana Lavičková působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity představila koncepci konference a zařadila do souvislostí současného vzdělávání problematiku čtenářské gramotnosti. Doc. Jana Marie Tušková, vedoucí katedry Českého jazyka a literatury PdF Masarykovy univerzity, se věnovala metodám kritického myšlení. O pojetí tvořivé literární výchovy a slohu i metodách přímé práce žáků s beletristickými texty hovořil doc. Ondřej Hník, vedoucí Katedry české literatury PedF Karlovy univerzity. Čtenářské strategie a možnosti jejich využití při práci s texty s historickou tematikou nabídl ve svém příspěvku dr. Václav Jindráček z UJEP v Ústí nad Labem. Potřebu kritické práce s informacemi ve sdíleném prostředí a nabídku webových rozhraní pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti přestavila dr. Pavlína Mazáčová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Příjemným zpestřením konference se stalo autorské čtení poezie předního českého básníka Aloise Marhoula doprovázené houslovými vstupy klavíristky Marie Dunovské. Propojení hudby, poezie a meditativních obrazů ze stejnojmenné výstavy Ladění vytvořilo příjemnou atmosféru pro sdílení cest k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Audiovizuální záznam z konference najdete ve zpravodajství regionální televize TVS