Koordinační setkání realizačních týmů KAP a MAP ve Zlínském kraji

26. září 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Lenka Baťová
Koordinační setkání realizačních týmů KAP a MAP ve Zlínském kraji

Místní akční plán Valašské Meziříčí hostil druhé koordinační setkání realizátorů akčního plánování rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji. Hlavním tématem setkání bylo sladění činností a vzájemné sdílení zkušeností obou projektů a také plánování budoucích společných aktivit. Místní akční plány mají ve své kompetenci rozvoj vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol, krajský akční plán zejména rozvoj vzdělávání na úrovni středních a vyšších odborných škol.

Zástupci akčního plánování si představili navzájem svou dosavadní práci a své plány do budoucna. Radili se také o dalším směřování akčního plánování v rámci celého kraje. Zástupci kraje seznámili účastníky setkání s aktuálními informacemi z přípravy strategického dokumentu Školská inkluzivní koncepce kraje. Dále byl představen projektový záměr Implementace krajského akčního plánu II, který bude zahrnovat aktivity týkající se polytechnického vzdělávání, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, digitálních kompetencí, podnikavosti, ale také rozšíření komplexního systému kariérového poradenství na celé území Zlínského kraje a realizace aktivit vyplývající ze Školské inkluzivní koncepce kraje.

Dvoudenní setkání uzavřela dohodnutá aktualizace Memoranda o spolupráci, v němž jednotliví aktéři deklarují vymezení základních oblastí spolupráce v akčním plánování rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji.