Kontaktní seminář s workshopem pro předškolní pedagožky a pedagogy

14. září 2021
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Autor článku: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Kontaktní seminář s workshopem pro předškolní pedagožky a pedagogy

Ve dnech 11.-12. 10. 2021 proběhne v Hotelu Ibis v Regensburgu česko-německý seminář pro pedagožky a pedagogy zařízení pracujících s dětmi do šesti let. Těžištěm akce bude workshop zaměřený na téma výchovy dětí k demokracii a participaci.

Účastníci se rovněž seznámí s nabídkou Tandemu a programy podpory přeshraniční spolupráce v předškolní oblasti. Prostor bude vyhrazen i výměně pedagogických zkušeností a plánování společných přeshraničních projektů.

Seminář proběhne v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny.

Účast na semináři je zdarma. Tandem převezme náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu může Tandem podpořit do výše 520 Kč (20 €).

Během konání semináře budou dodržovány aktuálně platné hygienické předpisy. Nebude-li možné z důvodu pandemie seminář uskutečnit, bude nabídnuta online varianta programu.

PROGRAM

Pondělí, 11. 10. 2021
14.00 Zahájení semináře
14.15 Informace o činnosti Tandemu
14.45 Představení účastníků a seznamovací aktivity
15.00 Přestávka na kávu a občerstvení
15.30 Programy podpory Tandemu v předškolní oblasti
16.15 Představení stěžejního tématu Tandemu „Demokracie, participace, diverzita“
16.45 „Demokracie, participace, diverzita“ v naší školce
18.00 Večeře
19.00 Procházka Regensburgem, prostor pro diskuze, výměnu zkušeností (fak.)

Úterý, 12. 10. 2021
9.00 Setkání v plénu
9.20 Workshop „Demokracie a participace ve školkách“
12:30 Oběd
13.30 Společná diskuze a zhodnocení workshopu
14.30 Ukončení semináře, příp. individuální konzultace

Účastníci z České republiky se mohou přihlašovat do 26. 9. 2021 pomocí online formuláře na stránkách Tandemu. 

Kompletní pozvánku a program najdete v souborech ke stažení níže.