Konference “STEM vzdělávání v Evropě – cesta vpřed”

11. únor 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Konference “STEM vzdělávání v Evropě – cesta vpřed”

Evropa čelí nedostatku lidí s vědeckými znalostmi na všech úrovních společnosti a hospodářství. Překonání těchto výzev bude vyžadovat zapojení odborníků všech zúčastněných stran. Připojíte se i Vy? Zlínský kraj ve spolupráci se svými zahraničními partnery pořádá dne 24. 2. 2021 online konferenci ke vzdělávání v oblasti věd, technologií, techniky a matematiky.

Vzdělání v oblasti věd, technologií, techniky a matematiky (STEM) se v dnešní znalostní ekonomice stává stále důležitější součástí základní gramotnosti. Evropa čelí nedostatku lidí s vědeckými znalostmi na všech úrovních společnosti a hospodářství. Překonání těchto výzev bude vyžadovat zapojení odborníků všech zúčastněných stran.

Projekt Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe (The SENSE) je výsledkem dvouleté spolupráce partnerství úřadů ve vzdělávání na regionální úrovni – Zlínského kraje v České republice, GRETB v Irsku, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy UTC v Itálii, dvou společností se silnou vazbou na školy a podniky – Trexima v České republice a SES13-19 Ltd. ve Velké Británii, dále CPIP – centra pro vzdělávání učitelů a podporu mladých lidí v Rumunsku a Kyperské univerzity se zkušeností v oblasti používání nástrojů ICT při zapojení mladých lidí do STEM.

Naše partnerství se zabývalo následujícími otázkami:

  • mohli by dobrovolníci z povolání a oborů souvisejících se STEM přinést do škol nový a inspirativní pohled na výuku a kariérní příležitosti v STEM?
  • mohl by přístup založený na soutěžích a využití moderních technologií přilákat pozornost mladých lidí ke STEM oborům?
  • mohli by učitelé efektivně identifikovat a podporovat mladé talenty ve STEM?
  • mohly by orgány, osoby s rozhodovací pravomocí a další zúčastněné strany přispět k větší atraktivitě a otevřenosti STEM oborů?

Zajímají Vás naše výsledky a závěry? Chcete přispět do debaty o vzdělávání ve STEM oborech? Jste zváni na závěrečnou konferenci projektu The SENSE.

Kdy: 24. února 2021, 10:00 – 14:00

Kde: on-line

Registrace: prosím, registrujte se online na: https://forms.gle/JBZdwa7Azc8m9KET7   do 22. února 2021.

Jazyk konference je angličtina. Z konference bude pořízeno video, které bude opatřeno českými titulky. Video Vám bude následně zasláno na základě Vaší registrace.

Pozvánka a program jsou ke stažení níže. Pro více informací kontaktujte prosím manažerku projektu Martinu Němcovou (577 043 740, martina.nemcova@kr-zlinsky.cz)