Konference Spojme se! propojila zkušenosti ze sociální a školní sféry

30. červen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Jaroslava Pavlíčková
Konference Spojme se! propojila zkušenosti ze sociální a školní sféry

V pondělí 28. června se v areálu filmových ateliérů ve Zlíně uskutečnila konference s příznačným názvem pro naši dobu „Spojme se“ zacílená pro pedagogické pracovníky a širokou odbornou veřejnost. Pořadatelem konference byla Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.. Konference se konala pod záštitou radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství, v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 spolufinancována z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Záměrem konference bylo seznámit účastníky s potenciálem propojování školní a sociální oblasti. Byl představen záměr činnosti a nabízené aktivity Sociálně pedagogické poradny pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické pracovníky a školy. Cílem Sociálně pedagogické poradny je podpora začleňování socio-ekonomicky znevýhodněných žáků na půdě školy a inspirace sdílenými zkušenostmi z praxe z jiných krajů.

„Negativní dopady dlouhodobé izolace jsou patrné nejen v oblasti vzdělávání, ale významně ovlivnily celou společnost, co se týče duševního zdraví a wellbeingu. Osobně se domnívám, že toto téma je pro další rozvoj našeho školství důležité. Strávila jsem téměř rok na stáži ve Finsku, které se pyšní nejúspěšnějším vzdělávacím systémem na světě. V tamních školách jsem zažila skutečně pohodovou atmosféru, která se prolíná celým finským vzděláváním a je ukotvena v legislativě, kultuře škol i školním kurikulu. Existuje zde systém opatření nejen pro žáky, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy. Inspirujme se, kde můžeme. Spojujme se neustále a podporujme pozitivní aspekty v našem školství,“ vyzvala účastníky konference hned v úvodu krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu.

Na konferenci vystoupila Tatiana Matulayová, která se tématu školní sociální práce věnuje dlouhodobě na akademické půdě i v rámci spojování praxe. Marek Pavlík svým poutavým příspěvkem přinesl pohled na vlastní potenciál i objevení potenciálu u dětí. Významným poselstvím bylo i téma budování wellbeingu na školách v online podání místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenky Felcmanové. Neméně související bylo téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání prezentované Martinou Němcovou, která má dlouholetou zkušenost z mezinárodních projektů zaměřených na kariérové poradenství v zahraničí. O konkrétní zkušenosti obohacené praxí se podělili ředitel ZŠ Jugoslávská z Ostravy – Zábřehu Petr Opletal a sociální pedagog Jiří Daněk ze ZŠ Boženy Němcové v Přerově.

Soubory ke stažení