Konference S asistenty k lepší škole

29. září 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Jana Cenková
Konference S asistenty k lepší škole

Společnost Člověk v tísni pořádá čtvrtý ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference se bude konat 19. října 2021 v Centru současného umění DOX (nebo online, podle epidemiologické situace) v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Konference se bude věnovat tématům podpory žáků pro návratu do škol a roli asistentů pedagoga v tomto období i během distanční výuky.

Konference se koná díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny.

Program konference

Dopolední blok – 9:00 – 12:00

Úvodní slovo: Šimon Pánek, ředitel spol. Člověk v tísni

Jana Straková, Pedagogická fakulta UK: Dopady lock-downu na žáky a jejich řešení – inspirace ze zahraničí

Příspěvky na téma: Jaká byla podpora žáků po návratu do škol?

 • Ondřej Andrys, náměstek Ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
 • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni

Rob Webster, University College of London: Role asistentů pedagoga během distanční výuky a podpora žáků po návratu do škol ve Velké Británii

Panelová diskuze: Návrat žáků do škol a role asistentů pedagoga – příklady dobré praxe

 • Martina Hanzalová, ředitelka ZŠ Mohylová
 • Eva Tobková, vedoucí asistentka pedagoga, ZŠ Černošice
 • Alexandra Petrů, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Člověk v tísni
 • Zbyněk Němec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Moderuje: Veronika Sedláčková

Odpolední blok – 13:00 – 16:30

V odpolední části konference proběhnou dva bloky workshopů. V každém bloku se můžete zúčastnit jednoho workshopu.

1. blok – 13:00 – 14:30

 • A) Příběh Sama – a co bylo dál? (jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání)
 • B) Role komunikace v práci asistenta pedagoga
 • C) Práce s žáky s ADHD – kapacita workshopu je již plně obsazena
 • D) Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí – praktické tipy
 • E) Profese asistenta pedagoga a její organizační a legislativní souvislosti (v otázkách a odpovědích)

2. blok – 15:00 – 16:30

 • F) Bezpečné klima ve třídě – kapacita workshopu je již plně obsazena
 • G) Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
 • H) Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem – kapacita workshopu je již plně obsazena
 • I) Spolupráce asistenta pedagoga a učitele – kapacita workshopu je již plně obsazena
 • J) Standard činností asistenta pedagoga v českém školství – čím a proč se budeme v budoucnu řídit? – kapacita workshopu je již plně obsazena

Účast na konferenci je zdarma. Pozvánku, anotace odpoledních workshopů včetně medailonků řečníků a přihlášku na konferenci najdete na webových stránkách www.clovekvtisni.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte lucie.kundra@clovekvtisni.cz