Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

26. září 2017
Autor/ka článku: Jana Galová

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci zaměřenou na téma matematické gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 25. října v Interhotelu Moskva Zlín.

Program:

8:30 Prezence
9:00 Zahájení a úvodní vystoupení Mgr. Petr Gazdík (člen rady ZK) Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D. (předseda pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků)
9:20 Představení projektové části matematická gramotnost v IKAP Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. (spoluautorka a řešitelka projektu)
9:30 Matematická gramotnost a její rozvoj na ZŠ a SŠ
V přednášce bude vysvětleno, co rozumíme matematickou gramotností, jak lze její úroveň hodnotit a jak k této problematice v současnosti přistupuje Česká školní inspekce. Na konkrétních příkladech bude demonstrováno, jak lze rozvíjet matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ i na středních školách. doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (vedoucí katedry matematiky, Masarykova univerzita, Brno) RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. (NÚV, vedoucí Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání)
10:45 Coffee break
11:15 Diskuze k přednášce Matematická gramotnost a její rozvoj na ZŠ a SŠ
12:00 Oběd
12:45 Přijímací zkoušky na střední školu – překážka, nebo krůček k maturitě?
Maturitní zkouška v modelu podle zákona č. 561/2004 Sb. má za sebou sedm let. Jednotné přijímací zkoušky, které měly společné části maturit předcházet, se v letošním roce konaly poprvé. Získané zkušenosti a zejména pak datová základna představují rozsáhlý zdroj informací. O čem vlastně vypovídají? Cílem příspěvku je informovat odbornou veřejnost o současném stavu matematiky ve školách očima výsledků, pokusit se objasnit některé příčiny současného stavu a naznačit možné cesty, jak pomoci matematice na základních i středních školách. Analýzy budou věnovány i výsledkům z pohledu oborů vzdělání a krajů. PhDr. Eva Řídká, CSc. (CERMAT) Mgr. Dana Tomandlová (CERMAT)
14:00 Coffee break
14:15 Diskuze k přednášce Přijímací zkoušky na střední školu – překážka, nebo krůček k maturitě?
15:00 Závěr
Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 17. 10. 2017 na e-mail: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.
Účast na akci je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

 

KAP logo.jpg

Soubory ke stažení