Konference přinesla zajímavé podněty i konkrétní nástroje pro práci školních kariérových poradců

5. březen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Konference přinesla zajímavé podněty i konkrétní nástroje pro práci školních kariérových poradců

​Poslední únorový den se na zlínské zdravotnické škole konala konference „Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace“. Přes 120 pedagogů a pedagožek ze základních a středních škol Zlínského kraje se sešlo na vzdělávací akci, která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce byla určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V úvodu konference byly představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy od letošního roku zapojit, následovaly odborné příspěvky nejrůznějších odborníků z oblasti profesního poradenství a kariérového rozvoje.
Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání seznámila účastníky s vývojem kariérového poradenství v České republice, Iveta Táborská a Olga Šišková představily nově vzniklou Datovou platformu zaměstnanosti Zlínského kraje. Následovaly příspěvky Žanety Konečné k budoucnosti trhu práce a inovativním metodám v kariérovém poradenství, Sylvie Navarové ke kariérovému poradenství a koučování v praxi a v závěrečném vystoupení pohovořil Miroslav Orel o osobnosti kariérového poradce.
V odpolední části se účastníci mohli zapojit do třech praktických workshopů, které byly zaměřené na konkrétní techniky, nástroje a metody využitelné v praxi školního kariérového poradce.

Některé z myšlenek, které zazněly na konferenci:

 • trendy v kariérovém poradenství – snaha reagovat pružněji na potřeby vyplývající z vývoje trhu práce, požadavky zaměstnavatelů, práce s ukazateli volby povolání (nikoliv co, ale kým budu), zvyšování nároků na multioborové znalosti, opoždění legislativy před potřebami praxe,
 • poradce má být bystrým pozorovatelem jak sebe, tak jiných, vyrovnaný, duševně harmonický, soudný, objektivní, zdravý. Nejdůležitější vlastností je láska k věci, taktnost jednání, diskrétnost, trpělivost, citová vyrovnanost, spravedlivost,
 • záměry Datové platformy Zlínského kraje – řešení problémů regionálního trhu práce, zlepšení podmínek pro efektivní používání dat k sociálnímu dialogu, rozhodování na základě evidence – based policy ve Zlínském kraji,
 • světové ekonomické fórum odhaduje, že 65 % dětí vstupujících na základní školu bude pracovat v zaměstnání, která ještě neexistují. Do roku 2020 se změní 35 % dovedností a schopností, které jsou pro určitá povolání potřeba,
 • jak připravit děti na budoucí trh práce – důležité je přiznat si, že to nevíme. Neříkejme, co mají a nemají dělat. Sami totiž nemůžeme vědět, co je správně. Poradenství už není poradenstvím. Namísto kariérového poradenství uplatňujme kariérový management, rozvíjejme kariérové kompetence žáků a nechme zodpovědnost za jejich kariérní volbu na nich,
 • jak rozvíjet kariérní kompetence žáků – podpořit žáky a studenty ve zvládání změn, rozvíjet jejich kreativitu, pomáhat zorientovat se, umět si vybrat a chápat realitu světa práce, učit  je přebírat zodpovědnost za svůj život, pomoci jim znát sám sebe a své silné stránky a jedinečnosti, reflektovat,
 • kariérový koučink je efektivní nástroj pro rozvoj lidí a efektivní způsob dosahování stanovených cílů, vytváří prostor pro rozvoj klientových schopností, ujasnění si jeho vlastních cílů, nacházení odpovědí na otázky, rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Kouč je zodpovědný za proces, klient za výsledek,
 • dnešní doba výrazně v kariérovém poradenství upřednostňuje „co chci“, je důležité respektovat přirozené limity,
 • některé věci se dají v životě jen řešit, ne vyřešit, možná pochopit nebo přijmout,
 • vnější svět hodnotíme podle sebe, svého vnitřního nastavení,
 • je důležité dovolit si být v osobním i profesním životě ve všech rovinách (podle modelu transakční analýzy), dobrá je vyváženost. Nezapomínejme i na ty nejslabší části a rozvíjejme děti ve všech oblastech osobnosti.