Konference Ladění 2023

18. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Hana Lavičková
Konference Ladění 2023

Ladění: v souznění s poezií – zlínská konference inspirující pedagogy a knihovníky v možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti opět po roce nabízí komponovaný program workshopů s uměleckým přesahem. Akce se uskuteční v Alternativě Zlín v pátek 6. října 2023.

Dopolední část programu nabídne účastníkům 3 praktické workshopy zacílené na využití poezie ve výukové praxi. Workshopy povedou zkušení lektoři Olga Strašáková, herečka, recitátorka a pedagožka umělecké školy, Vít Roleček, herec ostravského divadla a pedagog tamější konzervatoře a Radka Tesárková, zakladatelka pražského divadelního spolku Tyjátr, pedagožka a recitátorka.

V odpolední artové části programu se setkají tři básnická pásma. Těšit se můžete například na působivé autorské ztvárnění sbírky Šepot kroků Jozefa Leikerta v podání Olgy Strašákové za hudebního doprovodu Marka Teimera.

Pozvánka s programem, kde naleznete i odkaz k registraci na Ladění.

Konferenci připravuje Střední odborná škola Luhačovice v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení