Konference Děti bez hranic¿ se bude zabývat mediální gramotností, etikou médií, umělou inteligencí i riziky digitálního světa

10. květen 2023
Autor/ka článku: Kateřina Martykánová
Konference Děti bez hranic¿ se bude zabývat mediální gramotností, etikou médií, umělou inteligencí i riziky digitálního světa

Třídenní konferenční blok Děti bez hranic¿ je tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu a je určený zejména pro odbornou veřejnost z řad pedagogů. Letos se koná od 5. do 7. června v prostorách Kongresového centra Zlín i v dalších lokacích. Mezi tématy dominuje mediální gramotnost a mediální vzdělávání. Část programu je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Do Zlína se začátkem června nesjedou jen odborníci z oblasti filmu, ale také ze sféry médií a vzdělávání. Svůj prostor tak dostanou i odborné semináře pro pedagogické pracovníky zaměřené na média, psychiatrii i zdraví obecně.

Hned první den konání konference Děti bez hranic¿ nabídne tři semináře, které jsou akreditovány MŠMT. Seminář „Zdravá 5“ seznámí pracovníky mateřských a základních škol s aktuálními poznatky z oblasti výživy a výchovy ke zdraví. Druhý seminář „Zpravodajské hodnoty a kvalitní žurnalistika“ představí vyučujícím práci novinářů a mediálních redakcí v praxi. A konečně „Vzdělávací seminář filmové tvorby – ukázky dobré praxe“ je koncipován jako projektový den pro učitele, kteří zde získají základní povědomí o tom, proč a jak učit film, pochopí různé postupy a nástroje pro zpracování videí na mobilním telefonu včetně postprodukce, seznámí se s možnostmi animování i dalšími oblastmi filmové výchovy.

Do světa médií a mediální gramotnosti pozve účastníky také prezentace projektu „Učte s Mediální olympiádou“. A posledním tématem úvodního dne je pedopsychiatrie. Kulatý stůl s názvem „Na stejné vlně – jak ven ze současné krize pedopsychiatrie?“ se bude v panelové diskusi odborníků zabývat aktuálními problémy péče o duševní zdraví dětí.

Obsah druhého dne vyplní konference Safer Internet Centra Česká republika. Novinář Čestmír Strakatý bude se svými hosty diskutovat o profesních a etických standardech médií i o mediální gramotnosti. Projekt „Alex“ seznámí s druhým dílem výukové videohry DigiStories, která je zaměřená na schopnost seberegulace v digitálním světě, pomáhá odhalovat jeho přínosy i rizika a učí, jak budovat zdravé digitální návyky u žáků. Prezentovat se bude také Dětské krizové centrum provozující Linku důvěry, mediální platforma Seznam.cz a její projekt „Seznam se s médii“ nebo Úřad vlády ČR.

Závěrečný den patří sedmému ročníku konference „Média dětem, média s dětmi“, který tradičně pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. I zde se bude hovořit o mediální gramotnosti a mediální výchově, přestaveny budou výsledky výzkumu mezi žáky základních a středních škol na toto téma. Speciální pozornost pak konference věnuje fenoménu umělé inteligence.