Komunita Cenacolo nabízí ve Zlíně pomoc rodinám postiženým závislostí

24. srpen 2020
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor článku: Jaroslava a František Chvatíkovi
Komunita Cenacolo nabízí ve Zlíně pomoc rodinám postiženým závislostí

Pro rodiče a blízké těch, kdo hledají pomoc v jakékoliv závislosti, otevřela komunita Cenacolo od srpna 2020 „rodičovský klub“.

Setkání budou probíhat každý pátek od 19 hodin ve Zlíně na Jižních Svazích, (v budově Centra pro rodinu), a mimo jiné se zde zájemci dozvědí podrobnosti o komunitě. Vstup je volný, není třeba se předem hlásit.

Posláním komunity Cenacolo je přijmout ty, kteří mají problém s jakýmkoliv druhem závislosti, cítí se nepochopeni a nepřijati svým okolím. Komunita nabízí jednoduchý křesťanský život v rodinném stylu. Chceme odhalit sílu modlitby, kouzlo práce, skutečné přátelství. Do našich domů přicházejí chlapci a děvčata zklamaní světem, často díky problému závislosti, kteří se chtějí opět vrátit ke svobodnému životu, ale také všichni, kdo hledají radost ze života a chtějí žít silou společenství, založeného na modlitbě a službě.

Další informace najdete na webových stránkách komunity Cenacolo.