Třída I. B ZŠ Zlín – Malenovice získala 1.místo v projektu Komenský do tříd!

17. únor 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Libuše Přílučíková
Třída I. B ZŠ Zlín – Malenovice získala 1.místo v projektu Komenský do tříd!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského udělila v rámci soutěže Komenský do tříd! v měsíci lednu 1. místo třídě I. B Základní školy Zlín – Malenovice, třída Svobody. Tím, že se přihlásily do soutěže do 31. 1., byly jejich obrázky vystaveny také v Jízdárně Pražského hradu. O přihlášení žáků I. B do projektu si můžete přečíst v článku níže.

Žáci třídy I. B Základní školy Zlín, třída Svobody 868 Zlín Malenovice pilně pracují i v tomto neradostném období na svém projektu Jan Ámos Komenský – Škola hrou.

Ve svém projektu si připomněli osobnost tohoto rodáka Zlínského kraje. Komenský se narodil v Uherském Brodu 28. března 1592 a zemřel 15. 11. 1670 v Amsterdamu. Zabýval se školstvím ve všech jeho podobách. Vzdělání chtěl dopřát každému, dívkám i hochům. Učení má být hra. Právě tak žáci svůj projekt pojali.

V hodině matematiky pracovali s rytmem podle kódu, porovnávali počty, určovali posloupnost čísel, poznávali římské číslice. K tomu si vyráběli vlastní pomůcky, obrázky, číslice, dřívka. Nezapomněli ani na obrázky J. A. Komenského.

V českém jazyce pozorně poslouchají, když si čteme kapitoly z knihy Komenský v komiksu. Tato kniha vyšla k výročí 350 let od jeho úmrtí a v r. 2022 tomu bude 430 let od jeho narození. Ke knize je také připravena výstava v Národním muzeu, na kterou bychom se rádi vydali. Koordinátorem oslav výročí J. A. Komenského je národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Tyto organizace mezi jinými aktivitami vyhlásily soutěžní kampaň “Komenský do tříd!”. Do této kampaně se přihlásila také třída I. B se svým krátkým videem – spotem. Doufáme, že se bude líbit porotcům i veřejnosti.