Knihovna na každém kroku

30. květen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Gabriela Winklerová
Knihovna na každém kroku

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dokončila automatizaci všech svých poboček. Od května je tak všech 14 knihoven ve Zlíně propojeno v jednotné síti. Čtenáři i v těch nejmenších pobočkách mohou plně využívat všechny služby knihovny včetně eVýpůjček a dalších online služeb dostupných z pohodlí domova.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je krajskou knihovnou, současně plní také funkci městské knihovny ve Statutárním městě Zlíně. Své služby poskytuje v ústřední knihovně a dalších třinácti pobočkách v místních částech Zlína: Díly, Jižní Svahy, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Malenovice, Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, Štípa a Velíková.

„Propojením knihoven získávají čtenáři řadu výhod. Čtenářský průkaz vydaný kteroukoli z těchto knihoven platí v ústřední knihovně i ve všech pobočkách. V knihovním katalogu si mohou čtenáři zadávat své objednávky a rezervace a prostřednictvím online čtenářského konta prodlužovat výpůjčky pro všechny pobočky,“ uvádí ředitel knihovny Jan Kaňka.

Nově mohou čtenáři vrátit vypůjčené knížky, časopisy či jiné dokumenty na pobočce, kterou mají aktuálně nejblíže, nemusí to být nutně místo, kde si dokumenty vypůjčili. Novinka by se dala stručně označit jako „PŮJČUJ VŠUDE – VRACEJ VŠUDE“. V ústřední knihovně je k dispozici automat na vracení knih, dostupný v pracovní dny dvanáct hodin denně a také v sobotu dopoledne. V Malenovicích a na Jižních Svazích funguje vhoz na knihy, který je umístěn ve fasádě budovy. Vracet lze tady kdykoliv mimo výpůjční dobu těchto dvou knihoven včetně nočních hodin.

„Čtenářům jsme se snažili usnadnit možnost vrácení vypůjčených knih, aby se vyhnuli případným sankcím za pozdní vrácení. Dalším bonusem je zvýšení využití knihovního fondu, především novinky a rezervované knížky se dostanou rychleji k dalším čtenářům,“ doplňuje ředitel knihovny Jan Kaňka.

Na každé pobočce se čtenář může zaregistrovat, půjčovat si knihy a časopisy, připojit se k internetu prostřednictvím sítě wifi, číst si a relaxovat, samozřejmostí je možnost platit kartou. Velká část poboček nabízí vzdělávací a kulturní akce pro školy, děti a širokou veřejnost. Kompletní nabídka knihovny a přehled poboček jsou dostupné na www.kfbz.cz.