Klima se mění – a co my? Jak a proč se učit o změně klimatu

11. listopad 2021
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Greenpeace Česká republika
Klima se mění – a co my? Jak a proč se učit o změně klimatu

Ekologická organizace Greenpeace Česká republika připravila publikaci, která přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy.

Publikace je výsledkem ročního úsilí pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je určena všem, kdo u nás k jeho rozvoji mohou přispět: učitelům a ředitelům škol, lektorům a dalším vzdělavatelům, autorům učebnic a vzdělávacích materiálů, úředníkům a politikům.

Klima se mění – a co my? Jak a proč se učit o změně klimatu na webu organizace Greenpeace (.pdf)

 

Zdroj: Greenpeace ČR, www.greenpeace.org