Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody

10. květen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu, v níž se věnuje klimatu učitelského sboru, problémovým třídám nebo aplikaci didaktických metod učiteli, v kontextu vlivu těchto faktorů na atmosféru ve škole, podporu bezpečného a respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání žáků.

Vedle různých mezinárodních šetření výsledků žáků, která přinášejí důležitou externí zpětnou vazbu o výkonnosti českého vzdělávacího systému a jeho jednotlivých složek v mezinárodním srovnání, se Česká republika účastní také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS, které se zaměřuje na zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol. Hlavním organizátorem šetření je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přípravu, organizaci, realizaci a vyhodnocování šetření v České republice zajišťuje Česká školní inspekce. Výsledky mezinárodních šetření Česká školní inspekce vždy důsledně analyzuje a vztahuje je k různým faktorům a proměnným, které vzdělávání ovlivňují.

Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody.pdf

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz