Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

18. srpen 2020
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

Téma a partner – to jsou základní předpoklady úspěšně zpracovaného mezinárodního projektu. Kam však jít pro inspiraci a kde hledat zahraniční partnery? Vyzkoušejte naše tipy.

​Téma projektu

Zaměření projektu a jeho obsah by měly vycházet z potřeby školy/instituce. Jinými slovy, na začátku je záležitost, kterou chceme v projektu řešit a pak teprve hledáme vhodný zdroj financování (operační program, poskytovatele grantu atp.). Inspirační portály mohou sloužit k ověření, zda se Vámi zvolené problematice už nějaký projekt před Vámi věnoval a jak. Pokud je vaše téma originální, můžete ve zdůvodnění projektu tuto skutečnost vyzdvihnout. V případě, že vámi zvolené téma se mezi již uzavřenými projekty řešilo, podívejte se na svůj projekt z jiného úhlu pohledu, inovujte, případně navažte na výsledky předchozích projektů.

European Shared Treasure Database

Databáze EST je známá všem, kteří realizovali projekt v rámci Programu celoživotního učení. Pro tyto projekty platila povinnost vkládat sem výstupy projektů spolu se stručným popisem tématu a obsahu projektu. Tyto informace jsou přístupné všem a výstupy si můžete stáhnout do svého PC případně objednat u realizátora projektu.

Odkaz: www.europeansharedtreasure.eu

E.N.T.E.R. Database

Databáze E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results) slouží ke sdílení informací o projektech realizovaných v rámci EU a k využívání výsledků těchto projektů. Momentálně je v databázi propagováno přes 400 projektů z celkem 35 zemí. Do databáze se můžete zaregistrovat a pak ji využít pro diseminaci výstupů vašeho projektu.

Odkaz: www.enter-network.eu

Erasmus+ Project Results Platform

Tato databáze obsahuje popis všech projektů, které byly podpořeny programem Erasmus+. Kromě toho v ní najdete projektové výstupy a také kontaktní informace na realizátory.

Hledání partnerů

Pro nalezení vhodných zahraničních partnerů můžete využít vlastní kontakty na zahraniční školy /instituce z předchozích vámi realizovaných projektů, kontakty rodičů, místních a regionálních úřadů, exportních firem, sponzorů, partnerských měst apod. případně hledat na internetu.

Kontaktní semináře

Kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech strategických partnerství programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Na účast na kontaktním semináři můžete získat finanční podporu. 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících zahraničních kontaktních seminářích určených pro přípravu projektů strategických partnerství (Klíčová akce 2) v rámci programu Erasmus+:

Kritéria výběru účastníků na kontaktní semináře

  • Motivace k účasti
  • Vysílající organizace
  • Znalost programu Erasmus+ a zkušenosti s realizací projektu
  • Účast na předchozích akcích

Vybraní zájemci budou následně osloveni s dalšími informacemi.Aktuální seznam otevřených kontaktních seminářů najdete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Kontaktní semináře.

Odkaz: www.naerasmusplus.cz

eTwinning

eTwinning je službou, která tvoří rámec pro on-line mezinárodní spolupráci škol. Školy tak mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Odkaz: www.etwinning.net (po přihlášení jít na Pracovní plochu/Vyhledat účastníky eTwinningu)

SchoolsOnline

Portál British Council, který eviduje přes 40 tisíc registrovaných učitelů ze 180 zemí. Po přihlášení můžete vyhledávat v databázi School Search případně vyvěsit svůj požadavek na Teacher Forum. Portál obsahuje také sekci Inspirace, kde můžete získat informace o realizovaných projektech.

Odkaz: https://schoolsonline.britishcouncil.org/partner-with-a-school

EuroApprenticeship

EuroApprenticeship je síť tvořená více než 250 organizacemi a vzdělávacími institucemi v oblasti odborného vzdělávání. Tyto instituce realizují mobility v odborném vzdělávání za účelem výkonu odborné praxe u zahraničního zaměstnavatele. Kromě praktických rad, jak realizovat takovýto projekt, najdete na stránce také vyhledávač partnerských organizací.

Odkaz: www.euroapprenticeship.eu

Česko-německá kontaktní databáze

Tuto databázi spravuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Pomocí databáze můžete najít vhodnou německou organizaci pro spolupráci v oblasti odborných praxí. V databázi lze vyhledávat dle různých kritérií a rovnou kontaktovat zanesené organizace nebo naopak svou organizaci zanést do databáze v rodném jazyce. Pracovnice Tandemu ji poté přeloží a zveřejní.

Odkaz: http://www.tandem-org.eu/partner/​

​​