Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

16. srpen 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

Téma a partner – to jsou základní předpoklady úspěšně zpracovaného mezinárodního projektu. Kam však jít pro inspiraci a kde hledat zahraniční partnery? Vyzkoušejte naše tipy.

​Téma projektu

Zaměření projektu a jeho obsah by měly vycházet z potřeby školy/instituce. Jinými slovy, na začátku je záležitost, kterou chceme v projektu řešit a pak teprve hledáme vhodný zdroj financování (operační program, poskytovatele grantu atp.). Inspirační portály mohou sloužit k ověření, zda se Vámi zvolené problematice už nějaký projekt před Vámi věnoval a jak. Pokud je vaše téma originální, můžete ve zdůvodnění projektu tuto skutečnost vyzdvihnout. V případě, že vámi zvolené téma se mezi již uzavřenými projekty řešilo, podívejte se na svůj projekt z jiného úhlu pohledu, inovujte, případně navažte na výsledky předchozích projektů.

European Shared Treasure Database

Databáze EST je známá všem, kteří realizovali projekt v rámci Programu celoživotního učení. Pro tyto projekty platila povinnost vkládat sem výstupy projektů spolu se stručným popisem tématu a obsahu projektu. Tyto informace jsou přístupné všem a výstupy si můžete stáhnout do svého PC případně objednat u realizátora projektu.

Odkaz: www.europeansharedtreasure.eu

E.N.T.E.R. Database

Databáze E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results) slouží ke sdílení informací o projektech realizovaných v rámci EU a k využívání výsledků těchto projektů. Momentálně je v databázi propagováno přes 400 projektů z celkem 35 zemí. Do databáze se můžete zaregistrovat a pak ji využít pro diseminaci výstupů vašeho projektu.

Odkaz: www.enter-network.eu

Erasmus+ Project Results Platform

Tato databáze obsahuje popis všech projektů, které byly podpořeny programem Erasmus+. Kromě toho v ní najdete projektové výstupy a také kontaktní informace na realizátory.

Hledání partnerů

Pro nalezení vhodných zahraničních partnerů můžete využít vlastní kontakty na zahraniční školy /instituce z předchozích vámi realizovaných projektů, kontakty rodičů, místních a regionálních úřadů, exportních firem, sponzorů, partnerských měst apod. případně hledat na internetu.

Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní seminářestudijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání.

Kdo se může účastnit?

  • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
  • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
  • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
  • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na část aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor MládežeSALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce na stránkách DZS v sekci Aktuální nabídka.

Odkaz: www.dzs.cz/training-and-cooperation-activities

eTwinning

eTwinning je službou, která tvoří rámec pro on-line mezinárodní spolupráci škol. Školy tak mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Odkaz: www.etwinning.net (po přihlášení jít na Pracovní plochu/Vyhledat účastníky eTwinningu)

SchoolsOnline

Portál British Council, který eviduje přes 40 tisíc registrovaných učitelů ze 180 zemí. Po přihlášení můžete vyhledávat v databázi School Search případně vyvěsit svůj požadavek na Teacher Forum. Portál obsahuje také sekci Inspirace, kde můžete získat informace o realizovaných projektech.

Odkaz: https://schoolsonline.britishcouncil.org/partner-with-a-school

EuroApprenticeship

EuroApprenticeship je síť tvořená více než 250 organizacemi a vzdělávacími institucemi v oblasti odborného vzdělávání. Tyto instituce realizují mobility v odborném vzdělávání za účelem výkonu odborné praxe u zahraničního zaměstnavatele. Kromě praktických rad, jak realizovat takovýto projekt, najdete na stránce také vyhledávač partnerských organizací.

Odkaz: www.euroapprenticeship.eu

Česko-německá kontaktní databáze

Tuto databázi spravuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Pomocí databáze můžete najít vhodnou německou organizaci pro spolupráci v oblasti odborných praxí. V databázi lze vyhledávat dle různých kritérií a rovnou kontaktovat zanesené organizace nebo naopak svou organizaci zanést do databáze v rodném jazyce. Pracovnice Tandemu ji poté přeloží a zveřejní.

Odkaz: http://www.tandem-org.eu/partner/​

​​