Kariérové poradenství – trendy, tipy, inspirace

26. leden 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství – trendy, tipy, inspirace

​Konference zaměřená na inspiraci pro poskytování kariérového poradenství na základních a středních školách se uskuteční dne 28. 2. 2018 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce je určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V rámci konference budou mimo jiné představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy zapojit.
Konference se bude konat dne 28. 2. 2018 od 9:00 hodin na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372. Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst doporučujeme využít raději MHD. Účast na konferenci je bezplatná.

Program:

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení konference, přivítání hostů, představení aktivit kariérového poradenství v projektu IKAP
9:10 Vývoj kariérového poradenství v ČR
PhDr. Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání
9:30 Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, Predikce trhu práce – KOMPAS
Bc. Iveta Táborská, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
10:10 Budoucnost trhu práce a inovativní metody v kariérovém poradenství
Žaneta Konečná, EKS, z.s.
10:40 Coffee break
10:55 Kariérové poradenství a koučování pro praxi
PhDr. Sylvie Navarová, Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
11:40 Osobnost kariérového poradce
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., Krajská pedagogicko-psychologická poradna
12:25 Oběd
13:00 Workshopy
Inspirace pro kariérové poradenství: Kariérový strom
PhDr. Sylvie Navarová
Inovativní metody v kariérovém poradenství
Žaneta Konečná
Moderní diagnostické nástroje – Salmondo
Ing. Libor Vošický
14:30 Zakončení konference
Registrace na konferenci je nutná do 20. 2. 2018 on-line na odkazu ZDE.

Soubory ke stažení