Vykazování PO personálního charakteru

25. březen 2020
Informace pro všechny školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Vykazování PO personálního charakteru

V souvislosti s uzavřením škol a školských zařízení upozorňujeme na správné vykazování podpůrných opatření personálního charakteru ve výkazu R-44-99 za měsíc březen (popř. i dalších).

Metodika k výkazu R44-99, kterou naleznete v souborech ke stažení, deklaruje, kdy je možné podpůrné opatření personálního charakteru vykázat: „v případě personálních podpůrných opatření (kód podpůrného opatření vždy začíná číslicí 0, např. 040501A40): nejdříve k datu zahájení jejich skutečného poskytování, nejpozději však do 30 dnů od tohoto okamžiku. V rámci aktuálního měsíce mohou být vykazována pouze ta podpůrná opatření personálního charakteru, jejichž poskytování bude zahájeno nejpozději 1. dne následujícího měsíce,“.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud škola poskytování podpůrného opatření v měsíci březnu před „uzavřením škol“ nezahájila, nemůže poskytování zahájit v době, kdy jsou školy „uzavřeny“.