Jmenování předsedů zkušebních komisí pro ZZ, MZ a A ve školním roce 2021/2022

10. květen 2022
Komise pro MZ, ZZ a A
Autor/ka článku: Pavla Fryštacká
Jmenování předsedů zkušebních komisí pro ZZ, MZ a A ve školním roce 2021/2022

Postup a formuláře ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (konzervatoř a vyšší odborné školy) ve školním roce 2021 – 2022.

Termíny závěrečných zkoušek, absolutorií v konzervatoři, maturitních zkoušek a ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách jsou uvedeny ve školských předpisech. Doporučujeme sledovat případné změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT, na webových stránkách MŠMT a na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Stejně jako v minulých letech žádáme ředitelky/ředitele středních škol, aby se dohodli se svými kolegy z jiných škol na vzájemných výměnách kandidátů na předsedy zkušebních komisí. Doporučuje se, aby byli přednostně navrhováni na jmenování předsedů kandidáti z blízkých škol v rámci Zlínského kraje, s cílem minimalizovat vynakládané finanční prostředky a zjednodušit tyto úhrady.

Jmenování (ZZ, MZ) je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce (i opravné a náhradní zkoušky).

NOVÉ:

Škola, v níž se dotčené zkoušky konají, předloží „Žádost s návrhem“, který odešle prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem ředitele/ředitelky školy. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto novému postupu a způsobu odesílání KÚZK. Zároveň již od letošního roku nevyžadujeme zasílání kopií dokladů o vzdělání. Podání „Žádosti s návrhem“ předchází komunikace mezi žádající a vysílající školou.

 

Předkládají se:

1.      „Žádost s návrhem na jmenování předsedy ZK pro MZ_ZZ_A“ (elektronicky datovou schránkou);

2.     Excelové tabulky „Elektronická žádost MZ“ a „Elektronická žádost ZZ_A“ jako nedílné součásti „Žádostí s návrhem“ (zasílejte pouze v elektronické podobě e-mailem).

Příslušný počet vyplněných „Žádostí s návrhem“ (maturitní, závěrečné zkoušky, absolutoria) doručte prosím elektronicky datovou schránkou Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje (ID datové schránky: scsbwku) nejpozději do pátku 14. ledna 2022. Vyplněnou excelovou tabulku (elektronickou žádost) je nutné zaslat e-mailem ve stejném termínu, tj. do pátku 14. ledna 2022 (své metodičce).

Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění formulářů, zvláště správnému uvedení jmen, příjmení a titulů navrhovaných předsedů. Dále uveďte přesně a úplně kódy a názvy oborů podle aktuálního rozhodnutí o zápisu v rejstříku Š a ŠZ a v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 (uvádí se např. 26-51-H/01 Elektrikář, 79-41-K/41 Gymnázium).

Úplný postup naleznete v níže přiloženém souboru.