Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ, A ve školním roce 2018-2019

2. únor 2019
Komise pro MZ, ZZ a A
Autor článku: Daniela Vašíčková
Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ, A ve školním roce 2018-2019

Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (konzervatoř a vyšší odborné školy) ve školním roce 2018 – 2019.

V přiložených souborech naleznete postup a jednotlivé formuláře:

 Postup jmenování předsedů ZK 18-19.docx

 Žádost o jmenování předsedy ZK pro MZ.docx

 Žádost o jmenování předsedy ZK pro ZZ_A.docx

 Návrh pracovníka pro výkon funkce předsedy ZK pro ZZ_MZ_A.docx

 Elektronická žádost MZ.xlsx

 Elektronická žádost ZZ_A.xlsx