Jeden příběh dvojím perem 2024

14. březen 2024
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Andrea Chrobáková Lněničková
Jeden příběh dvojím perem 2024

Základní škola Vsetín – Trávníky ve spolupráci s literárním časopisem Texty vyhlašují literární soutěž Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetvářejí českou literaturu tentokrát s Markétou Hurtovou.

Propozice

Věková kategorie: žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

  1. kategorie: 6. – 7. ročník
  2. kategorie 8. – 9. ročník

Úkol soutěžících

Každá kategorie obdrží úryvek z knihy Primholik k vlastnímu dopsání. Akceptujeme libovolný přístup, uvítáme literární experiment i tradiční vyprávění. Žánrově neklademe autorské fantazii žádné hranice. Neomezujeme rozsah soutěžní práce, ale ideální délka by měla být do tří normostran.

V soutěžním textu ve formátu Word prosíme uvést:

  • jméno soutěžícího
  • název soutěžního díla
  • název školy
  • jméno a kontakt na zasílajícího učitele

Word soubor prosíme nazvat jménem soutěžícího a číslem kategorie (vzor: JPDP 2024, Karel Novák, II. ktg.). Ostatní náležitosti uveďte do přihlášky (vzor: JPDP 2024, přihláška Karel Novák, II. ktg.), jejíž zaslání je nezbytnou součástí soutěžních podmínek. Bez uvedených náležitostí nebude text do soutěže zařazen.

Nekopírujte prosím do soutěžní práce úryvek z Primholika. Zbytečně se nám tím zvětšuje objem souborů. Používejte písmo Times New Roman velikosti 12.

Svá literární dílka zasílejte do 21. dubna 2024 na e-mail skola@zs-travniky.cz nebo chrobakova@zs-travniky.cz.

Do předmětu emailu uveďte Jeden příběh dvojím perem 2024.

Není nutné se obeznámit s předloženými úryvky v originálním autorském znění.

 Harmonogram soutěže

  • 7. března 2024 – vyhlášení
  • 21. dubna 2024 – uzávěrka
  • 21. května 2024 – slavnostní vyhodnocení na ZŠ Vsetín – Trávníky s Markétou Hurtovou

Odměna

Odborná porota složená z redaktorů Textů z nejúspěšnějších prací sestaví sborník Textíky tvořící samostatnou přílohu literárního časopisu Texty.

V průběhu slavnostního dopoledne 21. května 2024 na ZŠ Trávníky budou vítězové odměněni hmotnými cenami a především setkáním s autorkou Primholika.

Plakátek k soutěži, propozice, přihlášku do soutěže i soutěžní úryvky pro obě kategorie je možné si stáhnout z webu školy www.zs-travniky.cz nebo níže v souborech ke stažení.