Jarní sněm 2023 Společnosti pro předškolní výchovu

16. březen 2023
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Jana Cenková
Jarní sněm 2023 Společnosti pro předškolní výchovu

Společnost pro předškolní výchovu pořádá dne 18. dubna 2023 Jarní sněm na téma Kvalitní mateřská škola. Akce proběhne v hlavním sále Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy, radního hlavního města Prahy.

Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců hájících práva a zájmy dětí předškolního věku.

Registraci na Sněm proveďte do 10. 4. 2023 přes odkaz v přiložené pozvánce. Účastnický poplatek činí 700,- Kč, pro členky SPV 300,- Kč.

Soubory ke stažení